Menu Close

Korea

A151 : 2TONE

The natural feeling in harmony with the pupils

B.C : 8.6 DIA : 14.0 G.DIA : 13.5
A151H

HAZEL

A151A

GRAY

A151C

BLUE

L38, O39 : 2TONE

Pure & Bright colors

B.C : 8.6 DIA : 14.0 G.DIA : 11.9   /   B.C : 8.7    DIA : 14.2    G.DIA : 13.1

L3821

GRAY

L382A

VIOLET

L3824

GREEN

L392B

BLUE

L392A

AQUA

A315 : 2TONE I A303 : 2TONE

Mild limbal ring, Delicate color blending

B.C : 8.6 DIA : 14.0 G.DIA : 12.0   /   B.C : 8.7 DIA : 14.2 G.DIA : 11.8

A315B

GRAY

A315A

VIOLET

A303B

BROWN

A316, N97 : 3TONE

Vivid limbal ring, Exotic colors

B.C : 8.6 DIA : 14.0 G.DIA : 13.4   /   B.C : 8.7 DIA : 14.2 G.DIA : 14.0
A316H

GRAY

A316A

VIOLET

N973B

GREEN

N973A

BLUE

N30 : 2TONE

Vivid limbal ring, design with rich colors

B.C : 8.6 DIA : 14.0 G.DIA : 13.4
N302H

GRAY

N302B

VIOLET

N302G

GREEN

N302Y

BLUE

N302O

AQUA